EN

Felhasználói megállapodás

A csevegőszobában (a továbbiakban: Függelék) Ön tudomásul veszi, hogy tanulmányozta és beleegyezik abba, hogy betartja a jelen Megállapodás valamennyi feltételeit (a továbbiakban: Megállapodás). Az a tény, hogy a kérelmet használja, a jelen Szerződés feltételeinek feltétel nélküli elfogadását jelenti.

1. Kommunikációs szabályok

1.1. A fényképezőgépet is beleértve, megerősíti, hogy már 18 éves, és országának törvényei szerint Ön felnőttnek számít.

1.2. A csevegés során STRICTLY FORBIDDEN, hogy kiskorúakba kerüljön. A csevegés-használók erősen megtagadják a kiskorúak pornó és erotikus fotó- és videofelvételeinek megjelenítését.

1.3. A fényképezőgépet az arcára kell irányítania. Az arcodnak közeli fényképezőgépben láthatónak kell lennie. ÉRINTETTEN FELKÉSZÍTVE, hogy fényképeket vagy fotókat és videofelvételeket jelenítsen meg a fényképezőgépen keresztül, még akkor is, ha Ön maga a fénykép vagy a videó.

1.4. Egy csevegés során TÖBB FELHASZNÁLHATÓ, hogy megmutassa a nemi szerveket a fényképezőgépen keresztül, hogy az erotikus és pornó tartalmú fotókat és videókat is megjeleníthesse, még akkor is, ha Ön maga a fotó vagy videó.

1.5. A csevegés adminisztrációja nem követi a felhasználók beszélgetéseit. Meg kell értenie, hogy egyes csevegőhasználók obszcén ajánlatokkal fordulhatnak hozzá, vagy demonstrálhatják a nemi szerveiket a kamerán keresztül. Ha úgy gondolja, hogy ez a fajta kommunikáció ideges vagy mentális zavarokat okozhat, vagy sértheti a vallási nézeteit, akkor szigorúan NEM használhatja a csevegést.

2. Alkalmazás

2.1. Az Alkalmazást és annak szolgáltatásait az összes vonatkozó jogszabálynak és rendelkezésnek megfelelően kell használni.

2.2. Elfogadja, hogy nem használ semmilyen eszközt, szoftvert az alkalmazás kárára, nem hagyja ki a szokásos eljárást, nem zavarja, és nem zavarja az alkalmazás szokásos működését.

2.3. Ön vállalja, hogy nem tesz semmilyen olyan lépést, amely túlzott vagy aránytalanul nagy terhelést okozna a kiszolgálón.

2.4. Önnek nincs joga a reklámban való részvételre, vagy meggyőzni az Alkalmazás más felhasználóit, hogy bármilyen terméket vagy szolgáltatást vásároljanak vagy adjanak el.

2.5. Ön képviseli és garantálja, hogy nem fogja használni az Alkalmazást olyan helyeken, országokban vagy régiókban, ahol az ilyen cselekményeket bármely törvény, rendelet, szabály, rendelet, rendelet vagy szokás megsértésének tekintik.

2.6. Ön képviseli és garantálja, hogy nem rögzít és nem tesz közzé az interneten vagy más módon terjeszteni és / vagy nyilvánosságra hozni a személyes beszélgetések és egyéb bizalmas információk tartalmát, ha az ügy nem érinti a súlyos súlyú bűncselekmény elkövetésére vonatkozó információkat.

2.7. Ön vállalja, hogy nem nyújtja be a Társaságnak, beleértve a tisztviselőket és az alkalmazottakat, a kérelem használatával kapcsolatos igényeket vagy pereket.

3. Szerzői jogi védelem és felelősség kizárása

3.1. A Felhasználónak nincs joga másolni és közzétenni, terjeszteni vagy bármilyen módon reprodukálni a szerzői joggal védett anyagokat, védjegyeket vagy más, kizárólagos joggal védett információkat a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye vagy a jogalapok rendelkezésre állása nélkül, beleértve a "tisztességes felhasználást".

3.2. A Társaság, a Társaság tisztviselői és alkalmazottai nem vállalnak felelősséget a harmadik felek szellemi tulajdonjogai által védett anyagok illegális használatáért a Felhasználó által.

3.3. A Társaság, beleértve annak tisztviselőit és munkatársait, nem vállal felelősséget az Alkalmazás felhasználói által megadott, illetve az Alkalmazáshoz kapcsolódó helytelen vagy pontatlan adatokért, függetlenül attól, hogy ezt a hibát vagy pontatlanságot az Alkalmazással kapcsolatos felhasználók, berendezések vagy szoftverek okozták-e. Az alkalmazás, valamint az alkalmazás bármely felhasználójának viselkedése online vagy offline állapotban.

3.4. A Társaság, beleértve annak tisztviselőit és alkalmazottait sem, semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a Felhasználónak az Alkalmazás használatából eredő kárért és / vagy az Alkalmazás felhasználók által egymásnak továbbított adatokért.

3.5. A Társaság, köztük tisztviselői és alkalmazottai, kifejezetten mentesíti magát a kár / kár megtérítéséért, amelyet a Felhasználó a felhasználó okozhat / szenvedhet. A Társaság nem tudja garantálni és nem garantálja, hogy a Felhasználó az Alkalmazás használata miatt elvárja a felhasználók által elvárt konkrét eredményeket.

4. Vitarendezés

4.1. A Vállalat és a felhasználó közötti vita esetén a Felek minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy a vita békésen megoldódjanak, peres eljárás igénybevétele nélkül.

4.2. Abban az esetben, ha a viták tárgyalás útján történő rendezése nem lehetséges, az ügyet Anglia és Wales igazságügyi hatóságában az angol joggal összhangban kell megvizsgálni.